Kara Köşe /


Rudolf Rocker - Kötülüğün kaynağı iktidarın kendisidir

Rudolf Rocker - Kötülüğün kaynağı iktidarın kendisidir

Yayınlanma   1 Şubat 2020

Şimdiye kadarki her hak mücadelesinin iktidar mücadelesine dönüşmesinin, dünün devrimcisinin bugünün gericisi haline gelmesinin temel nedeni budur; çünkü kötülüğün kaynağı iktidar biçimi değil iktidarın kendisidir. Ne tür olursa olsun, kendi varlığını güvence altına almak için halkın haklarını asgariye indirme güdüsüne her iktidarda rastlarız. Öte yandan toplum da devletin işlevlerini sınırlandırarak hak ve özgürlüklerini devamlı genişletme uğraşı verir. Toplumsal kültürün yeni biçimlerinin insanların burnunda tüttüğü devrimci dönemlerde, bu özellikle belirgindir.

yazdır

  Şurada paylaş: