Anarşist Dergi | KARALA

Anarşizmin tarihi anarşizmin örgütlü tarihidir!Son YazılanlarKomün Tekrar Ayaklanacak - Şamil Parlak

Komün Tekrar Ayaklanacak - Şamil Parlak

Yayınlanma   29 Mayıs 2019
#elie reclus #elisee reclus #eugene pottier #eugene varlin #ferre #komün #louise michel #nathalie lemel #özyönetim #paris komünü
#Karala Dergi #sayı 2

Devletsiz bir deneyim olarak Paris Komünü, somut anlamda anarşizmin deneyimlendiği ilk toplumsal hareketlerden biridir. 18 Mart - 28 Mayıs 1871 tarihleri arasında gerçekleşen bu deneyim 2 ay gibi kısa bir sürede sonlanmasına rağmen, bir çok yöntemsel tartışmayı doğurmuş, sonraki yılların mücadeleler tarihi açısından daimi bir referans noktası olmuştur. Her şeye rağmen doğrudan ve yerel karar alma mekanizmalarının işletilmeye çalışıldığı devletsiz bir özyönetim deneyimidir. Halkların özgürlük mücadelesi açısından tarihsel bir önem taşır.

Okuma süresi: 6 dakika

Daha fazla oku...

Komünün Karası Louise Michel - Zeynep Tan

Komünün Karası Louise Michel - Zeynep Tan

Yayınlanma   25 Mayıs 2019
#komün #louise michel #paris komünü
#Karala Dergi #sayı 2

Louise Michel anarşist mücadeleye, özellikle de Paris Komünü’ne yaşam veren kadınlardan biridir. 29 Mayıs 1830’da Fransa’da Vroncourt şatosunda dünyaya geldi. Annesi şatonun hizmetçilerinden biriydi. Babası ise Louise dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Louise dede ve büyükanne diye çağırdığı şatonun sahiplerinin yanında büyüdü, okuma yazmayı dedesinin gayretleriyle öğrendi. Öğretmenlik eğitimi aldı ama göreve başlamak için imparatora yemin etmesi gerekiyordu, bunu reddetti. Resmi okullar yerine özel okullarda çalışmak zorunda kaldı, hatta 1853 ocağında Yukarı Marne bölgesinde Audeloncourt’da özgür bir okulu bizzat kendisi açtı.

Okuma süresi: 4 dakika

Daha fazla oku...

Yalan (2) Ekonomik Özgürlük

Yalan (2) Ekonomik Özgürlük

Yayınlanma   16 Mayıs 2019
#adalet #Anarşizm #ekonomik özgürlük #eşitlik #kapitalizm #liberalizm #locke #mülkiyet #özgürlük #yalan
#Karala Dergi #sayı 2

Bugün iktidarların yalanlarını toplumsallaştırmakla yetkili bir propaganda bakanlığı olmasa dahi hipnoz, illüzyon, hile, kandırmaca, manipülasyon gibi farklı yöntemlerle toplumlar ve toplumları oluşturan her bir birey yalanlarla dolu propagandalara maruz kalıyor. Devletin resmi tarihinden her gün izlediğimiz haber bültenlerine; kitaplardan filmlere; kapitalizmin reklamlarından radyo, televizyon ve internete kadar pek çok araçla meşrulaştırılan bu yalanları, dergimizin “yalan” bölümünde ayyuka çıkaracağız. Bu sayıdaki yalan: “ekonomik özgürlük!” Ekonomik özgürlük gündelik dilde ekonomik olarak bağımsız olma, hiç kimseye muhtaç olmama anlamında kullanılır.

Okuma süresi: 2 dakika

Daha fazla oku...

Kropotkin Etik - İlyas Seyrek

Kropotkin Etik - İlyas Seyrek

Yayınlanma   8 Mayıs 2019
#adalet #ahlak #dayanışma #din #doğal #eşitlik #etik #gerçek #Kropotkin #vicdan
#Karala Dergi #sayı 2

İnsan, eğer fiziksel, düşünsel ve duygusal tüm güçlerin tam bir kullanımını bulabileceği bir yaşam istiyor ise, böylesi bir yaşamın diğerlerine saygısızlık yolundan ulaşılabilir olduğu fikrini ebediyen terk etmesi gerekir. Ahlak felsefesini doğa bilimsel ve toplumsal pek çok açıdan yorumlayan, bütünlüklü bir etik anlayış ortaya koyan ender bir düşünürdür Kropotkin. 19. ve 20. yüzyıldaki devrimci anarşist hareketlere doğrudan büyük katkıları olmuş, biyolojiden felsefeye coğrafyadan sosyolojiye pek çok alanda çalışmalar, eserler yayınlamış bir devrimci.

Okuma süresi: 9 dakika

Daha fazla oku...

1 Mayıs Anarşistlerin Kavgasıdır!

1 Mayıs Anarşistlerin Kavgasıdır!

Yayınlanma   24 Nisan 2019
#1 Mayıs #1886 #1977 #Adolph Fischer #Albert Parsons #August Spies #dayanışma #George Engel #Haymarket #isyan #Louise Lingg #MayDay #Michael Schwab #mücadele #Oscar Neebe #Samuel Fielden #Taksim
#Karala Dergi #sayı 2

Dünyada ezilenlerin mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, yaşadığımız topraklarda “işçi bayramı” ve Taksim ekseninde gündem oldu. 1886’da Amerika’daki Haymarket eylemlerinden 1977’de 34 işçi ve devrimcinin yaşamını yitirdiği Taksim 1 Mayıs’ına; işçilerin katliamcı devletlere ve kapitalizme karşı mücadele günü olan 1 Mayıs, bugünü bayram olarak görenler ve kutlayanlar için büyük bir tezatlık oluşturmaktadır. Bayram, birbirinden farklı pek çok dilde kökenini bulabileceğimiz bir sözcük. Türkçe’de “bay/may” kökünden türeyen bayram, zenginlik, yücelik ve kutluluk bildirir.

Okuma süresi: 4 dakika

Daha fazla oku...

Devrime İhanet: Ekim

Devrime İhanet: Ekim

Yayınlanma   20 Nisan 2019
#alexander berkman #bolşevikler #bolşeviklerin devrime ihanetinin öyküsü #devrim #emma goldman #moskova #sovyetler #sscb
#Karala Dergi #sayı 2

**Anarşizmin teorisine ve pratiğine dair çeşitli yazılara yer verdiğimiz bu bölümde, ilk sayımızda Volin’in ****Bilinmeyen Devrim ****kitabından “Sosyal Devrimle İlgili İki Karşıt Anlayış” bölümüne yer vermiştik. Bu sayımızda Emma Goldman’ın ****Bolşeviklerin Devrime İhanetinin Öyküsü (Rusya’daki Hayal Kırıklığım) ****isimli eseriden bölümlere yer veriyoruz. Emma Goldman ve Alexander Berkman’ın 1919-21 arası Bolşevik Rusya deneyimine ilişkin gözlemlerine yer verilen kitapta, farklı şehirlerde halkın içinde bulunduğu toplumsal-ekonomik düzen ve siyasal atmosfere yer veriliyor. Devrimin toplumsallığının yitirildiği ve Bolşevik iktidarın merkezileştiği süreç; Goldman’ın gözlemleri, devrimin sembol isimleriyle görüşmeleri ve tüm bunlara ilişkin yorumlarıyla tasvir ediliyor.

Okuma süresi: 8 dakika

Daha fazla oku...

Devletli Dünyanın Değişmeyen Milliyetçiliği - Gökhan Soysal

Devletli Dünyanın Değişmeyen Milliyetçiliği - Gökhan Soysal

Yayınlanma   17 Nisan 2019
#akp #devlet #din #faşizm #iktidar #kaos yayınları #kültür #milliyetçilik #milliyetçilik ve kültür #muhafazakarlık #parti #rudolf rocker
#Karala Dergi #sayı 2

Rudolf Rocker’ın Milliyetçilik ve Kültür Kitabının Güncel Değerlendirmesi _“Hiçbir iktidar kendini yalnızca zor kullanarak sürdüremeyeceğinden her zaman gerçek yüzünü gizleyen belirli bir ideolojiyle hırslarını aklamaya mecbur kalmıştır. Böylece milliyetçilik, doğru ve yanlış gibi bireysel kavramların yerine milli devletin vazettiği doğru mefhumunu geçirmeyi amaçlayan siyasi bir dine dönüşmüştür.” _Rudolf Rocker, tercümesi ve redaksiyonu sırayla Ali Çakıroğlu ve Aysın Önen tarafından yapılan ve Kaos Yayınları’ndan geçtiğimiz ay çıkan “Milliyetçilik ve Kültür” adlı kitabının son sözünde böyle vurguluyor.

Okuma süresi: 11 dakika

Daha fazla oku...

Feyerabend: Bilim İdeolojidir - Özgür Oktay

Feyerabend: Bilim İdeolojidir - Özgür Oktay

Yayınlanma   13 Nisan 2019
#akla veda #bilim #dışlayıcılık #feyerabend #ideoloji #nesnellik #yönteme karşı
#Karala Dergi #sayı 2

“Bu [devlet], bilimsel aklın egemenliği olacak: tüm rejimlerin en aristokratı, en despotu, en kibirlisi ve en seçkincisi. Yeni bir sınıf, gerçek ve sahte bilim insanları ve akademisyenlerden yeni bir hiyerarşi olacak ve dünya, devasa bir cahil çoğunluk ve bilgi adına onları yöneten ve onların felaketi olan bir azınlık olarak ikiye bölünecek.” -Bakunin Kendine bilgi kuramsal anarşist diyen Paul K. Feyerabend Yönteme Karşı kitabının girişinde şöyle der: _“Bilim esasen anarşist bir teşebbüstür: kuramsal anarşizm yasa ve düzen öngören alternatiflerinden daha insancıldır ve ilerlemeyi daha çok teşvik eder.

Okuma süresi: 7 dakika

Daha fazla oku...

Genç İşçiler Ankara'da Örgütleniyor

Genç İşçiler Ankara’da Örgütleniyor

Yayınlanma   10 Nisan 2019
#alkım #Ankara #anketör #bar #barista #garson #genç işçi #gider #işçi #kafe #kasiyer #komi #kurye #mesai #örgütlü #tezgahtar
#Karala Dergi #sayı 2

Her şey hizmet sektörü içerisinde çalışırken emeği sömürülen gençlerin, kendileri başta olmak üzere tüm işçilerin sömürülmesine karşı bir araya gelmesiyle başladı. Önceleri iş yerlerimizde yaşadığımız sorunların karşısında çaresizliğimiz ve bu çaresizliğin verdiği öfke vardı sadece. Bizler, bizim gibilerle bir araya gelince, bu sorunların artık bir de çözümünü konuşmalıyız dedik. Çözümün hukuki, siyasi veya sokak eylemiyle olmasının hiçbir önemi yoktu. Yeter ki çözüm olmalıydı. Yeter ki emeğimizi çalanlardan emeğimizin karşılığını alabilelim. İstanbul’da faaliyette olan Genç İşçi Derneği ile tanışmamız böyle başladı.

Okuma süresi: 8 dakika

Daha fazla oku...